IMEDCO

Một số hoạt động chúng tôi đã tổ chức

Năm 2013 

Mời đoàn các bác sỹ Việt Nam đi tham dự hội nghị RSNA 2013 tại Mỹ
 

Năm 2014 

Mời đoàn các bác sỹ Việt Nam đi tham dự hội nghị RSNA 2014 tại Mỹ
 

Năm 2015 

Mời đoàn các bác sỹ Việt Nam đi tham dự hội nghị RSNA 2015 tại Mỹ
Tour du lịch của công ty tại Đà Nẵng                          
 

Năm 2016 

Mời đoàn các bác sỹ Việt Nam đi tham dự hội nghị RSNA 2016 tại Mỹ
Đoàn Việt Nam gặp gỡ bà chủ tịch tập đoàn Carestream Health tại khu triển lãm hội nghị
Đoàn Việt Nam tại văn phòng Carestream khu triển lãm hội nghị
 
                               
 
 
 
Tổng giám đốc IMEDCO cùng các đối tác Carestream và Barco
 
 
Gian hàng triển lãm tại hội nghị
              
 
Trình bày về PACS của Carestream tai hội nghị
                 
 

Năm 2017 

 
Tổng giá đốc Vĩnh Phát cùng các nhân viên Carestream tại văn phòng ở Mỹ của tập đoàn
                
 
Hội nghị tổng kết năm 2016 khu vực Asean của Carestream tổ chức tại Đà Nẵng
 
 
 
Mời đoàn các bác sỹ Việt Nam đi tham dự hội nghị RSNA 2017 tại Mỹ
 
 
Cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung
      
 

Năm 2018 

 
 
Hội nghị tổng kết năm 2017 khu vực Asean của Carestream tổ chức tại Hàn Quốc
                
      
 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham