IMEDCO

Các giải thưởng chúng tôi đã đạt được

Năm 2012 

Giải thương mại: Vượt trội về các hệ thống Digital Output trong khu vực Asean
 

Năm 2015 

Giải thương mại: Vượt trội về các hệ thống Digital Radiography trong khu vực Asean  
 

Năm 2016 

 
Giải thương mại: Vượt trội trong các đối tác thương mại / Vượt trội về các giải pháp X-Ray trong khu vực Asean
 

Năm 2017 

 
Giải thương mại: Vượt trội về Các giải pháp công nghệ thông tin và Các giải pháp in phim y tế trong khu vực Asean
 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham