IMEDCO

Tin tức

Các công nghệ mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh

PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH Y KHOA – HỘI CHẨN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỪ XA

PACS - Picture Archiving and Communication Systems, được phát triển nhằm để cung cấp khả năng truy xuất nhanh chóng và lưu trữ kinh tế nhất.

Xem thêm

X-QUANG KỸ THUẬT SỐ DR

DR là viết tắt từ chữ Digital Radiography, có nghĩa là chụp X-Quang kĩ thuật số trực tiếp, không cần bìa tăng quang, catssette hay tấm thu nhận ảnh của CR.

Xem thêm

Công nghệ chụp CBCT

CBCT là viết tắt từ chữ Cone Beam Computed Tomography, có nghĩa là chụp cắt lớp vi tính với chùm tia X hình nón.

Xem thêm
 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham