IMEDCO

PACS - GIẢI PHÁP LƯU TRỮ VÀ TRUYỀN HÌNH ẢNH Y KHOA – HỘI CHẨN, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ TỪ XA

PACS viết tắt của Picture Archiving and Communication Systems - hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh. Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y khoa, PACS đã được phát triển nhằm để cung cấp khả năng  truy xuất nhanh chóng và  lưu trữ kinh tế nhất.

Các thành phần cơ bản của hệ thống PACS

 

PACS bao gồm 4 ứng dụng chính sau:

  • Quản lý, thu nhận, lưu trữ, xử lý, truyền tải dữ liệu y khoa đa phương tiện như: X-Quang, CT, MRI, DSA, PET/CT…

  • Hội chẩn, chẩn đoán, điều trị, đào tạo, nghiên cứu từ xa, mở rộng khả năng xem và báo cáo từ xa.

  • Phối hợp nhanh chóng và kịp thời giữa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và CĐHA, đảm bảo công việc chẩn đoán, điều trị nhanh chóng.

  • Kết nối với các bệnh viện trong VN và trên toàn thế giới với nhau.

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC KHI CÓ HỆ THỐNG PACS

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC SAU KHI CÓ HỆ THỐNG PACS HOÀN CHỈNH

 

MÔ HÌNH CƠ BẢN HỆ THỐNG HIS-RIS-PACS HOÀN CHỈNH

 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham