IMEDCO

Hệ thống CR Cassette của hãng CARESTREAM

 

Xem thêm thông tin về sản phẩm từ nhà sản xuất

Bao gồm hệ thống Cassette PQ cho hệ thống DirectView CR, hệ thống Cassette chuyên dụng cho nhũ ảnh, cho nha khoa, hệ thống Cassette chuyên dụng cho xạ trị và hệ thống Cassette Flexible cho các máy CR để bàn, với nhiều kích cỡ khác nhau, tương ứng với các loại máy quét.

Các kích cỡ Cassette:

  • 15 x 30 cm
  • 18 x 24 cm
  • 24 x 30 cm
  • 35 x 35 cm
  • 35 x 43 cm
  • 35 x 84 cm
  • 18 x 24 cm EHR
  • 24 x 30 cm EHR                        

 

 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham