IMEDCO

Hệ thống CARESTREAM Vita XE CR            

Xem thêm thông tin về sản phẩm từ nhà sản xuất

Hệ thống xử lý X-Quang kỹ thuật số Vita XE CR mang lại giải pháp xử lý phù hợp cho chẩn đoán hình ảnh ứng dụng tại các Bệnh Viện vừa và nhỏ, các trung tâm y tế, phòng khám.

  • Tốn ít diện tích lắp đặt
  • Nhẹ và cơ động dễ dàng tạo nên khả năng di động
  • Dễ dàng kết nối vào quy trình làm việc hiện thời.  
DIRECTVIEW Vita CR

ĐẶC TÍNH

Kích thước: nhỏ gọn, để bàn.

Trọng lượng: thấp

Cỡ tấm thu nhận ảnh 8 x 10 in, 14 x 17 in, 14 x 14 in, 14 x 33 in, 10 x 12 in, 11 x 14 in, 24 x 30 cm, 15 x 30 cm

Tốc độ xử lý: cao

Cấu hình máy trạm thu nhận, điều khiển, xử lý ảnh (PC) tối thiểu:

  • Core i5 Intel CPU
  • 4GB RAM
  • 500 GB HD
  • CDx24
  • Windows 7
 

Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham