IMEDCO

CARESTREAM DRX-Mobile Retrofit

Bộ xử lý X-Quang kỹ thuật số di động Carestream DRX-Mobile Retrofit – Bước chuyển sang DR một cách nhanh chóng

Xem thêm thông tin về sản phẩm từ nhà sản xuất

Bộ xử lý Carestream’s mobile retrofit sử dụng một detector không dây để biến máy chụp X-Quang di động hiện thời của bạn, bất kể hãng sản xuất, thành một hệ thống DR di động nhanh chóng và hiện quả. Tối đa hóa nguồn đầu tư hiện tại và nâng cấp thành xử lý kỹ thuật số với bộ xử lý kỹ thuật số di động.

  • DRX Mobile Retrofit Kit
  • DRX Transportable / Universal Mobile
  • DRX Transportable / Field Portable 
CARESTREAM DRX-Mobile Retrofit

ĐẶC TÍNH:

Thu nhận, quan sát xử lý các hình ảnh chất lượng cao ngay tại giường bệnh hoặc các ứng dụng ngoài Bệnh Viện. Bộ xử lý kỹ thuật số Carestream mobile retrofit phù hợp với quy trình và môi trường làm việc của bạn

Tất cả các hệ thống đều sử dụng nguồn riêng và sạc được, sử dụng tấm detector kỹ thuật số DRX kích cỡ cassette.


Copyright © 2017 by IMEDCO - Design by Danh Pham